İletişim

Tel: +90 312 246 66 66

Soner Aynıoğlu
asoner@baskent.edu.tr, dahili: 1104