Yayınlama Kuralları:
 • Açık Erişim’in İçeriğini:
  • Ön baskılar, son baskılar;
  • Yüksek lisans, doktora tezleri;
  • Eğitim materyalleri
  • Araştırma raporları, teknik raporlar istatistiksel raporlar;
  • Konferans bildirileri;
  • Araştırma bültenleri;
  • Teknik dokümanlar;
  • Diğer (belirtilen dokümanların dışında kalan bilimsel çalışma belgeleri)… oluşturur.
 • Üniversitemiz açık arşivini oluşturacak bilimsel çalışmaların, tam metin olarak yer alması veya görüntülenmesi yazarının iznine bağlıdır.
 • Herhangi bir dergide yayınlanmış akademik çalışmaların dergideki formatı ile aynen yer almaması koşulu ile telif hakları ihlali söz konusu değildir.
 • Açık erişimde yer alan tüm bilgilerden kaynağı gösterilerek yararlanılabilir.
 • Açık erişimde bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak göstermesi bilimsel etik açısından gerekli ve zorunludur.
 • Kaynak gösterilmesinde kullanılan çalışmanın adı ve yazarıyla birlikte açık arşivin URL adresi verilecektir.