Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ales şartı aranmaz. Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde yabancı dil bilmeleri zorunludur. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi halinde adaylar doğrudan mülakata alınacaktır.

Sınav Yüksek Lisans
KPDS 55
ÜDS 55
YDS 55
e-YDS 55
TOEFL IBT: 66
CPE C
CAE C
YÖKDİL 55

Yukarıda sözü edilen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olmayan yüksek lisans öğrenci adayları (Başkent Üniversitesi mezunları dahil), Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan İngilizce sınavına girebilirler.