Home  »  Institute of Educational Sciences »  Master in Educational Asministration with Thesis

COURSE UNIT TITLECOURSE UNIT CODESEMESTERTHEORY + PRACTICE (Hour)ECTS
EDUCATIONAL LEADERSHIP EYD676 --- 3 + 0 7

TYPE OF COURSE UNITElective Course
LEVEL OF COURSE UNITMaster's Degree With Thesis
YEAR OF STUDY-
SEMESTER---
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED7
NAME OF LECTURER(S)Professor Sadegül Akbaba Altun
LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT At the end of this course, the students;
1) learn the importance of leadership
2) analyse the leadership behaviour in educational organizations.
3) know different leadership theories and styles.
MODE OF DELIVERYFace to face
PRE-REQUISITES OF THE COURSENo
RECOMMENDED OPTIONAL PROGRAMME COMPONENT
COURSE CONTENTS
WEEKTOPICS
1st Week The nature of leadership, Basic leadership theories (Behavioral)
2nd Week The nature of leadership, Basic leadership theories( contingency)
3rd Week Instructional leadership
4th Week Cultural leadership
5th Week Super leadership
6th Week Moral Leadership
7th Week Learning leadership
8th Week Transformational leadership
9th Week Transactional leadership
10th Week Visionary leadership
11th Week Educational leadership
12th Week The discussions of new leadership theories
13th Week Leadership studies in Turkey
14th Week Leadership studies in Turkey
15th Week
16th Week
RECOMENDED OR REQUIRED READINGBolman, Lee G. Organizasyonları Yeniden Yapılandırmak. Çeviri. Ahmet Aypay-Abdurrahman Tanrıöğen.Seçkin Yayıncılık.
Celep, C. (2014). Eğitim Yöneticisinin Liderlik Davranışı. Ankara: Nobel Yayıncılık
Yıldırm, Nail (2013). Okul Müdürlerinin Sorun Çözme Hikayeleri. Ankara: Nobel
Çelik, V.(2007). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem A Yayınları.

Aydın, M. (2005).Eğitim yönetimi: kavramlar, kuramlar, süreçler, ilişkiler (örgütsel davranış). Ankara: Hatipoğlu Yayınları: 46, Yükseköğretim Dizisi: 10.
Açıkalın, A.1994) Teknik ve toplumsal yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara:Pegem Yayınları.
Başaran, İ.E. (1992) Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Erçetin, Ş. (1998). Lider sarmalında vizyon. Ankara: Önder Matbaası.
Kaya, Y, K.(1991). Eğitim yönetimi: kuram ve Türkiye'deki uygulama. Ankara: Bilim yayınları
PLANNED LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODSLecture,Case Study,Problem Solving,Discussion,Questions/Answers
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA
 QuantityPercentage(%)
Mid-term140
Assignment130
Total(%)70
Contribution of In-term Studies to Overall Grade(%)70
Contribution of Final Examination to Overall Grade(%)30
Total(%)100
LANGUAGE OF INSTRUCTIONTurkish
WORK PLACEMENT(S)No
  

KEY LEARNING OUTCOMES (KLO) / MATRIX OF LEARNING OUTCOMES (LO)
LO1LO2LO3
K1     
K2     
K3     
K4     
K5     
K6     
K7     
K8     
K9     
K10     
K11     
K12     
K13     
K14     
K15     
K16     
K17     
K18     
K19