Home  »  Faculty of Health Sciences »  Program of Social Work

COURSE UNIT TITLECOURSE UNIT CODESEMESTERTHEORY + PRACTICE (Hour)ECTS
HUMAN BEHAVIOUR AND SOCIAL ENVIRONMENT I SW211 Third Term (Fall) 3 + 0 4

TYPE OF COURSE UNITCompulsory Course
LEVEL OF COURSE UNITBachelor's Degree
YEAR OF STUDY2
SEMESTERThird Term (Fall)
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED4
NAME OF LECTURER(S)Associate Professor Seda Attepe Özden
LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT At the end of this course, the students;
1) will identify Ecological/social system framework
2) will understand human as a bio-psychosocial structure
3) will understand human bio-psycho-social development in the level of the ecological/environmental concepts such as diversity, social class, poverty, oppression and sexism
4) will understand diversity of the effects on individuals
5) will learn about infancy, childhood and adolescence, and for the periods of developmental tasks and developmental requirements and risk and protective factors
6) will construct a theoretical base for social work intervention.
MODE OF DELIVERYFace to face
PRE-REQUISITES OF THE COURSENo
RECOMMENDED OPTIONAL PROGRAMME COMPONENTIntroduction to Sociology, Introduction to Psychology, Social Anthropology
COURSE CONTENTS
WEEKTOPICS
1st Week Contepcs of Human Behavior and Social Environment
2nd Week Contepcs of Human Development and Development Tasks
3rd Week Risks of Birth and Prepartum Period
4th Week Pregnancy, Birth and Newborn
5th Week Pregnancy, Birth and Newborn
6th Week Development in Infancy
7th Week Development in Infancy Risks of Development in Childhood Period (2-6 ages)
8th Week Midterm Exam
9th Week Development in Childhood Period (2-6 ages)
10th Week Development in Childhood Period (2-6 ages)
11th Week Development in Childhood Period (6-12 ages)
12th Week Development in Childhood Period (6-12 ages)
13th Week Important life events in childhood
14th Week Evaluation
RECOMENDED OR REQUIRED READINGBaymur, Feriha. Genel Psikoloji. 10.Basım İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1993.
Çağdaş, Aysel ve Seçer Zarife. Çocuk ve Ergenlerde Sosyal ve Ahlak Gelişimi. İstanbul: Nobel Yayınları, 2002.
Cüceloğlu, Doğan. İnsan ve Davranışı. Psikolojinin Temel Kavramları. 5. Basım İstanbul: Remzi Kitabevi, 1994.
Cüceloğlu, Doğan. Yeniden İnsan İnsana. İstanbul:Remzi Kitabevi, 1997.
Cüceloğlu, Doğan. Yetişkin Çocuklar, Sistem Yayıncılık, 1997.
Cılga, İbrahim. "Batman'da Genç Kız İntiharları," Toplum ve Sosyal Hizmet. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını. Edt: Cılga, İbrahim. Aliye Mavili Aktaş, Kasım Karataş, Veli Duyan. 13/1, 2002.
Doğan, İsmail. Akıllı Küçük Çocuk Kültürü ve Çocuk Hakları Üzerine Sosyo-Kültürel Bir İnceleme, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2000.
Dökmen, Üstün. Yarına Kim Kalacak? Evrenle Uyumlaşma Sürecinde Varolmak, Gelişmek, Uzlaşmak. 3. Baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2000.
Gander, Mary. Harry W. Gardiner. Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yayına Hazırlayan: Onur, Bekir. 1. Basım. Ankara: İmge Kitabevi, 1993.
Hortaçsu, Nuran. Çocuklukta İlişkiler: Ana, Baba, Kardeş ve Arkadaş. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2002
Hurlock, Elizabeth B. Child Development. Sixth Edition. New York: Mc Graw-Hill, Inc, 1978.
İçağasıoğlu Çoban, A. (2009). Adölesan evlilikleri Aile ve Toplum. 11(16); 37-51.
Kağıtçıbaşı, Çiğdem. Yeni İnsan ve İnsanlar, 10. Basım İstanbul: Evrim Yayınevi,Sosyal Psikolojisi Dizisi 1, 1999.
Kulaksızoğlu, Adnan. Ergenlik Psikolojisi. 2. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1999.
Postman, Nail. Çocukluğun Yokoluşu, Ankara:İmge Kitabevi, 1995.
Onur, Bekir. Gelişim Psikolojisi. Ankara: Hacettepe-Taş Kitapçılık Ltd. Şti, 1987.
Öztürk, Orhan. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 7. Basım Hekimler Yayın Birliği, 1997.
Pillari, Vimala. Human Behavior in the Sacial Environmant. California: Brooks Cole Publishing Company, 1998.
Schultz, Duane P. Sydney Ellen Schultz. Modern Psikoloji Tarihi. Çev: Asalay, Y. 1. Basım. İstanbul: Kanüs Yayınları, 2001.
Uluğtekin, Sevda. "Çocuk Yetiştirme Yöntemleri Açısından Anababa Çocuk İlişkileri," Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. 2, 1-3:21-69, 1984.
Yavuzer, Haluk. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.
Yörükoğlu, Atalay. Gençlik Çağı. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım, 1990.
Yörükoğlu, Atalay. Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuğun Kişilik Gelişimi, Yetiştirilmesi ve Ruhsal Sorunları, İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım, 1997.
Zastrow C, K. Kirst- Ashmen. Understanding of the Human Behavior and the Social Environment. Second Ed. Chicago: Nelson Publishers, 1990.
PLANNED LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODSLecture,Discussion,Questions/Answers
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA
 QuantityPercentage(%)
Mid-term140
Total(%)40
Contribution of In-term Studies to Overall Grade(%)40
Contribution of Final Examination to Overall Grade(%)60
Total(%)100
LANGUAGE OF INSTRUCTIONTurkish
WORK PLACEMENT(S)No
  

KEY LEARNING OUTCOMES (KLO) / MATRIX OF LEARNING OUTCOMES (LO)
LO1LO2LO3LO4LO5LO6
K1           
K2  X   X   X   X   X   X
K3           
K4           
K5      X       X
K6  X   X   X       X
K7      X       X
K8           
K9           
K10  X   X   X   X   X   X
K11    X        
K12  X   X   X   X   X   X
K13  X   X   X   X     X
K14  X   X   X   X   X   X
K15           
K16           
K17