Home  »  Faculty of Health Sciences »  Program of Social Work

COURSE UNIT TITLECOURSE UNIT CODESEMESTERTHEORY + PRACTICE (Hour)ECTS
SOCIAL WORK WITH DISABLED PEOPLE SW254 - 2 + 0 4

TYPE OF COURSE UNITElective Course
LEVEL OF COURSE UNITBachelor's Degree
YEAR OF STUDY-
SEMESTER-
NUMBER OF ECTS CREDITS ALLOCATED4
NAME OF LECTURER(S)Instructor Emre Özcan
LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE UNIT At the end of this course, the students;
1) will learn the reasons of disabilities
2) will learn relationship with socio-economic conditions and disability
3) will learn the reasons and dimension of social exclusions of disabled people
4) will learn the social work intervention techniques for the disabled people
5) will learn social politics about disabled people
6) will learn ethical approach when working with disabled people.

MODE OF DELIVERYFace to face
PRE-REQUISITES OF THE COURSENo
RECOMMENDED OPTIONAL PROGRAMME COMPONENTThere is no recommended optional programme component for this course.
COURSE CONTENTS
WEEKTOPICS
1st Week The Concepts of Disability
2nd Week Types of disability, Models of disability
3rd Week Effects on disability of human development
4th Week Response of individual and family for disability
5th Week Problems of disabled persons (individual, economic and social)
6th Week Rights Disabled People
7th Week Concepts of rehabilitation
8th Week Midterm Exam
9th Week Social work intervention for blind and visually disabled people
10th Week Social work intervention for People with Oral Communication Problems
11th Week Social work intervention for People with Mental Retardation
12th Week Social work intervention for People with Orthopedic people
13th Week Education and Rehabilitation Programs for Disabled People in Turkey
14th Week Assessment
RECOMENDED OR REQUIRED READINGAcar, Hakan. "İnsan Haklarının Uygulanması, Küreselleşme ve Engelli Hakları," Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 2,1:91-101, 2002.
Arıkan, Çiğdem. "Sağlık Alanında Ekip Çalışması," Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi. 7,1-2-3: 46-58, 1989.
Arıkan, Çiğdem. "Fiziksel Özürlü Kadınların Evlilik Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları," Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları. Ankara. 24-25 Mart 2000. Yay.Haz.: Kasım Karataş. Ankara: Körler Federasyonu, 2001.
Arıkan, Çiğdem. Görme Özürlü Kadınlar: Sorunlar, Beklentiler, Çözüm Önerileri. Ankara : Körler Federasyonu, 2001.
Arıkan, Çiğdem. "Aile ve Özürlülük: Görme Özürlüler Derneği'ne Üye Özürlü Aileleri Üzerine Bir Araştırma," Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 1, 1: 45-60, 2001.
Arıkan, Çiğdem. "Sosyal Model Çerçevesinde Özürlülüğe Yaklaşım," Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 2, 1: 11-25, 2002.
Arıkan, Çiğdem. "Sosyal Model ve Sosyal Hizmet Uygulamaları," Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 2, 2: 57-66, 2002.
Bulut,Işıl. "Özel Eğitimde Ekip Çalışması ve Sosyal Hizmet," I. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Ankara, 11-12 Kasım 1992. İstanbul: YA-PA, 1995.
Bulut, Işıl. "Özel Eğitimde Ekip Çalışması ve Sosyal Hizmet," Saray Rehabilitasyon Bilim Dergisi.1:27- 31, 1999.
Cankurtaran-Öntaş, Özlem. "Sosyal Hizmette Özürlülere İlişkin İki Uygulama Modeli," Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet: Sosyal Hizmet Sempozyumu '97. İstanbul,18-20 Eylül 1997. Yay. Haz.: Işıl Bulut ve Özcan Kars. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1998.
Cankurtaran-Öntaş, Özlem. "Özürlülük ve Aile Politikaları," İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet : Prof. Dr. Nesrin Koşar'a Armağan. Yay. Haz.: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan. Ankara : H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2001.
Demiröz, Filiz. "Okula Devam Eden Ortopedik Özürlü Çocukların Dile Getirdiği Güçlükler ve Sosyal Kişisel Çalışma Uygulamalarında Üretilen Çözüm Yolları," Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet: Sosyal Hizmet Sempozyumu '97. İstanbul,18-20 Eylül 1997. Yay. Haz.: Işıl Bulut ve Özcan Kars. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1998.
Demiröz, Filiz. "Görme Özürlü Okullarındaki Sosyal Hizmet Gereksinimi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi," Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları. Ankara, 24-25 Mart 2000. Yay.Haz.: Kasım Karataş. Ankara: Körler Federasyonu, 2001.
Erkan, Gönül. Ortopedik Özürlü Çocukların Kendini Kabul Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, 1990.
Erkan, Gönül. "Özürlü Çocuklar ve Aileleri," Sosyal Hizmet. 1,4: 42-43, 1991.
Erkan, Gönül. "Anababanın Özürlü Çocuğa Yaklaşımı ve Uyumu," Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet: Sosyal Hizmet Sempozyumu '97. İstanbul, 18-20 Eylül 1997. Yay. Haz.: Işıl Bulut ve Özcan Kars. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1998.
Erkan, Gönül. "Oyun ve Özürlü Çocuklar," Prof.Dr.Sema Kut'a Armağan: Yaşam Boyu Sosyal Hizmet . Ed.: Nesrin G.Koşar ve Ed.Yar.: Veli Duyan. Ankara : H.Ü Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1999.
Erkan, Gönül. "Özürlülerle Sosyal Hizmet Uygulamaları," Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 25,4: 34 - 38, 2003 (Halk Sağlığı Özel Eki).
PLANNED LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODSLecture,Presentation,Case Study
ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA
 QuantityPercentage(%)
Mid-term130
Quiz230
Total(%)60
Contribution of In-term Studies to Overall Grade(%)60
Contribution of Final Examination to Overall Grade(%)40
Total(%)100
LANGUAGE OF INSTRUCTIONTurkish
WORK PLACEMENT(S)No
  

KEY LEARNING OUTCOMES (KLO) / MATRIX OF LEARNING OUTCOMES (LO)
LO1LO2LO3LO4LO5LO6
K1          X   X
K2  X   X   X      
K3  X          
K4           
K5  X   X   X   X   X   X
K6  X   X   X   X   X   X
K7           
K8           
K9           
K10        X    
K11    X   X   X   X   X
K12  X       X    
K13            X
K14        X    
K15           
K16           
K17          X   X