Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

Program Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Romya Bilgin
E-mail:krbilgin@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Romya Bilgin
E-mail:krbilgin@baskent.edu.tr