Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

Program Sorumlusu
Prof. Dr. Doğan Kökdemir
E-mail:kokdemir@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koord. Yard.
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri
E-mail:zuyen@baskent.edu.tr