Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Şebnem Pala Güzel
E-mail:sebnempa@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Tansel İlic
E-mail:tanseld@baskent.edu.tr