Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Halil Sarıaslan
E-mail:halils@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Doç. Dr. Bahar Araz Takay
E-mail:btakay@baskent.edu.tr