Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

Program Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Selay Ilgaz Sümer
E-mail:silgaz@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Araş.Gör. Papatya Sevgin Bıçakcı
E-mail:papatyas@baskent.edu.tr