Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

Program Sorumlusu
Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu
E-mail:gurayk@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Öğr.Gör. Ayhan Algüner
E-mail:alguner@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koord. Yard.
Öğr.Gör. Buket Atalay
E-mail:buketatalay@baskent.edu.tr