Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Recep Tayfun
E-mail:tayfun@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Doç. Dr. Gilman Senem Gençtürk Hızal
E-mail:gencturk@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin
E-mail:krbilgin@baskent.edu.tr