Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Recep Tayfun
E-mail:tayfun@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Romya Bilgin
E-mail:krbilgin@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Romya Bilgin
E-mail:krbilgin@baskent.edu.tr