Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Tevfik Fikret Eren
E-mail:erenf@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Doç. Dr. Zeynep İpek Yücer
E-mail:yucer@baskent.edu.tr