Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sanat Tarihi ve Müzecilik Ana Bilim Dalı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Billur Tekkök Karaöz
E-mail:tekkok@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Araş.Gör. Gözde Çoban
E-mail:gozdecoban@baskent.edu.tr