Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

Program Sorumlusu
Prof. Dr. Korkut Ersoy
E-mail:korkut@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Baskıcı
E-mail:cbaskici@baskent.edu.tr