Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

Program Sorumlusu
Prof. Dr. Tevfik Fikret Eren
E-mail:erenf@baskent.edu.tr

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Araş.Gör. Cansu Cindoruk
E-mail:ccindoruk@baskent.edu.tr