Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bölüm Başkanı ve Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Araş.Gör. Cansu Cindoruk
E-mail:ccindoruk@baskent.edu.tr