Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

Genel Bilgi

Hemşirelikte doktora eğitiminin amacı, bilimsel araştırmalara dayalı olarak hemşirelik alanındaki bilginin büyümesine katkıda bulunmak ve mesleğin geleceğindeki akademik liderleri yetiştirmektir. Titiz bilimsel araştırmalar, tüm insanlara yararlı olacak hemşirelik uygulamalarını geliştirmede önemlidir. Doktora eğitimi yeni bilgi geliştirmede, yeni bilgileri kapsamlı şekilde test etmede ve üretilen bu bilgileri uygulamaya aktarmada rol alacak araştırmacı öğretim üyelerini yetiştirecektir. Doktora programından mezun olanlar hemşirelik bilimini ilerletmenin yanı sıra kritik bir sorun olan hemşirelikte öğretim elemanı sorununa da çözüm oluşturacaktır.
Hemşirelikte doktora eğitimi ile;
1.Eğitim araştırma, uygulama ve yönetim alanında eleştirel düşünebilen, sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bağımsız düşünebilen ve araştırma yapabilen, hemşireliğin bilgi bütününün önemli bileşenleri olan hemşirelik model ve kuramlarını bakım süreci ile bütünleştirebilen, kanıta dayalı bakımı yaygınlaştırabilen ve sonuçta hemşireliğin gelişimine katkıda bulunabilen ve etik değerlere bağlı,
2.Yeni bilgi geliştirmede, yeni bilgileri kapsamlı şekilde test etmede ve üretilen bu bilgileri uygulamaya aktararak kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile toplum sağlığını yükseltme becerisi olan,
3.Meslekte profesyonel gelişmenin bağımsızlaştırılmasına, mesleki sorunlara çözüm üretecek projelerin planlanmasına ve uygulanmasına liderlik yapabilecek,
4..Son yıllarda sayısı hızla artan hemşirelik lisans programlarının öğretim üyesi ihtiyacı da buna paralel artmış ve kritik bir sorun haline gelmiştir. Doktora programları ile ülke çapında ihtiyaç olan öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması da hedeflenmiştir.