Anasayfa  »  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği programı 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Programa her yıl 40 öğrenci alınmaktadır. Programda öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler ilgili meslek liseleri mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ile seçilmektedir. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri; aynı zamanda mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.