Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Psikoloji yüksek lisans eğitimi, araştırma ve uygulama boyutlarını içerir. Alınan dersler uzmanlığın hangi yönde olacağına göre çeşitlenir. Hangi yönde gelişilecekse gelişilsin alınması gereken bazı temel dersler vardır. Bunlar da genellikle zihnin nasıl çalıştığına, davranışların nasıl öğrenildiğine ilişkin konuları içeren dersler ve ayrıca istatistik ve araştırma yöntemlerine yönelik derslerdir. Diğer dersler ise alana göre seçimlik derslerdir. Bu dersler arasında çeşitli psikoloji derslerini (fizyolojik psikoloji, bilişsel süreçler, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, sosyal algı, tutumlar, cinsiyet rolleri, stres yönetimi, kişilik psikolojisi, psikopatoloji, psikoterapiler, bilişsel davranışçı terapiler, grup dinamikleri ve grup terapileri, metodoloji, istatistik) ve nörobilim, fizyoloji, halk sağlığı derslerini saymak mümkündür. Eğitimin bir bölümü de hastanelerin herhangi bir kliniğinde, huzur evleri ve benzeri kurumlarda staj ile geçer. Zorunlu dersler dışındaki dersler yardımıyla lisansüstü eğitimi alan öğrenciler kendi bilgi ve becerileriyle doğru orantılı olarak psikoloji yüksek lisans eğitimi boyunca farklı alanlara (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, sağlık psikolojisi, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri/örgüt psikolojisi ve benzeri) yönelme şansına sahip olurlar. Psikoloji yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler ayrıca özgün bir araştırmaya dayalı bir tez yaparlar.

Öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre belirleyebilecekleri modüller* şunlardır:
1. Klinik Psikoloji Modülü (ayrıntılı bilgi için: http://psk.baskent.edu.tr/program/graduate/clinical.html)
2. Deneysel Sosyal Psikoloji Modülü (ayrıntılı bilgi için: http://psk.baskent.edu.tr/program/graduate/expsocial.html)
3. Gelişim Psikolojisi Modülü
4. Bilişsel Psikoloji Modülü
5. Sağlık Psikolojisi Modülü

Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Program dört akademik yarıyıldan oluşmaktadır. Bölümümüz akademik kadrosunda 2 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

* Not: Farklı modüllerin öğrenci kabul kriterleri farklılık gösterebilir.