Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Bu programın amacı genetik hastalıkların patofizyolojisinde rol oynayan faktörler ile ilgili bilgileri ve Tıbbi Genetik ile ilgili güncel teknolojileri ve bilgiye ulaşma yöntemlerini özümsemiş, bu alanda sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek ve problemlere lisansüstü seviyede çözüm üretecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı bu alanda ihtiyaç duyulan genetik biliminin klinik uygulamalarında özelleşmiş, güncel laboratuvar tekniklerine hakim, yüksek nitelikli lisansüstü mezun yetiştirilmesine ve ülkemizde yapılacak bilimsel araştırmaların artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.