Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

Genel Bilgi

Tıbbi Genetik, tıbbın kalıtsal hastalıkların tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen uzmanlık alanıdır. Üniversitemizde 1997 yılında kurulan Genetik Kürsüsü, tıbbi genetikle ilgili tanı ve danışmanlık faaliyetlerini 2004 yılından itibaren Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı olarak kurulan Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde devam ettirmektedir.
Başkent Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nın faaliyet alanları üç başlık altında toplanabilir.
İlk faaliyet alanı genetik hastalıkların preimplantasyon, prenatal ve/ veya postnatal tanısına klinik inceleme ve laboratuar testleri ile olanak sağlamak ve aile ağacı analizleri ile riskli kişileri belirleyerek aileleri aydınlatmaktır.
İkinci uygulama alanı ise eğitimdir. Sunulan mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin genetik tanımını, genetikte kullanılan yöntem ve kavramları ve genetiğin çalışma alanlarını öğrenmeleri hedeflenmektedir. Bunun dışında Üniversitelerin çeşitli fakültelerinden mezun olan öğrencilere, mezuniyet sonrası staj ve eğitim fırsatları da sunulmaktadır. Ayrıca Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Eğitimi ile genetik hastalıkların patofizyolojisinde rol oynayan faktörler ile ilgili bilgileri ve Tıbbi Genetik ile ilgili güncel teknolojileri ve bilgiye ulaşma yöntemlerini özümsemiş, bu alanda sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek ve problemlere lisansüstü seviyede çözüm üretecek nitelikli bireylerin eğitimi sağlanmaktadır.
Üçüncü faaliyet alanı ise araştırmadır. Bu kapsamda farklı bilim dalları ile işbirliği içinde hastalıkların genetik temellerinin anlaşılmasına katkı sağlayacak araştırma projeleri yürütülmektedir.