Anasayfa  »  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi »  İktisat Programı

Genel Bilgi

İktisat Programı'nın amacı, hızla değişen bir dünyada öğrencileri,iktisadi olguları analiz etmek, araştırma yapmak, öngörüde bulunmak ve doğru karar almak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu amaçla, Program öğrencilere sağlam bir kuramsal ve niceliksel, istatistiki ve ekonometrik, altyapı kazandırılmasını ve bunun uygulamalı alanlarla dengelenmesini öngörmektedir.

Bir toplumdaki özgül haliyle iktisat, politik ve toplumsal yapı ile sıkı bir etkileşim içindedir. İktisadi olguların doğru algılanıp analiz edilebilmesi, bu olguların politik ve toplumsal evrim ve bağlamları çerçevesinde ele alınmasına bağlıdır. Program'da kuramsal ve formel iktisat öğretimi, sosyal bilim dersleri ve iktisadi düşünce ve kurumların gelişimlerinin incelenmesiyle dengelenmiştir.

Bölüm, Fakülte'nin diğer bölümleriyle yakın bir işbirliği içinde çalışmakta olup, seçimlik derslerle öğrencinin kendisini istediği yönde geliştirmesine ve etkili bir kariyer planlaması yapmasına olanak tanımaktadır. Program'ın hedefi, öğrencileri eğilimlerine göre kamuda ve özel sektörde etkin görev alabilmelerine hazırlamak ve öğrenimlerine yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam etmek isteyenlere gerekli donanımı sağlamaktır.