Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Genel Bilgi

Yaşam bilimlerinin tüm alanları temelde canlıları ve birbirleriyle olan ilişkilerini neden ve nasıl sorularıyla inceler. Moleküler Biyoloji ve Genetik, canlıları moleküler düzeyde yapısal ve işlevsel olarak inceleyen yaşam bilimi alanıdır. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü?nün misyonu, ülkemizde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli, disiplinlerarası bakış açısını benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yenilikçi ve öncü araştırmaların içerisinde yer alabilecek, rekabet gücü yüksek ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretebilen mezunların yetiştirilmesidir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olarak vizyonumuz moleküler biyoloji ve genetik alanında bilgi ve bulguların sağlık ve toplum yararına uygulanabilmesi için fen bilimleri altyapısı ve bakış açısına sahip bireyler yetiştiren eğitim birimi olmaktır. Mezunlarımızın, alanında teorik bilgiyi kullanırken deneysel yaklaşım ve laboratuvar ilkelerini çözüm odaklı uygulayabilme becerisine sahip olarak mesleki kariyerlerini yönlendirmeleri hedeflenmektedir. Böylelikle, ulusal ve uluslararası rekabet gücü yüksek, sorgulayıcı ve deneysel bakış açısına sahip ve toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretebilen moleküler biyologların ülkemize kazandırılması sağlanacaktır.