Anasayfa  »  Eğitim Fakültesi »  Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Genel Bilgi

Bölümümüzde 1 profesör, 3 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere 10 kadrolu öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümün başlıca araştırma alanları; Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve eğitim bilimleridir.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünün başlıca amacı, öğrencilerine, akademik ve mesleki açılardan bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı-eğitimci bir kimlik kazandırmak; onları Türkçe dili ve edebiyatına her yönüyle hakim, "Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmenler" olarak yetiştirmektir.

Ayrıca bölümümüz, Türkçeyi doğru ve güzel kullanma, kendisini sözlü ve yazılı olarak en doğru ve en güzel biçimde ifade edebilme; çağdaş eğitim yaklaşımlarını kendisine hareket noktası alarak bireylerin kendilerini gerçekleştirme, gizil güçlerini ortaya koyma ve geliştirme, kendisiyle ve içinde yaşadığı toplumla barışık olmalarını sağlama; bireyleri milli ve evrensel değerlerle donatma gibi amaçları benimsemiştir.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünden mezun olan öğrenciler; "Türkçe Öğretmeni" unvanıyla ilköğretim ikinci kademe (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencilerine, yabancılara, Türk soylulara ve iki dillilere Türkçe eğitimi verebilir; etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, milli değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, yurttaşlık bilincine sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler üretebilir; sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman, hikaye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve bilgilendirici türlerde ürünler yaratabilirler.

Bunlarla birlikte basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarda çalışabilir ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.