Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Rejeneratif tıp, doku mühendisliği ve moleküler biyolojide translasyonel araştırmaların önemli bir parçasını oluşturur. Bu alan doku veya organların normal fonksiyonlarının yerine konması veya yeniden yapılanmasını sağlamak için araştırmalarda bulunur. Son yıllarda kök hücre çalışmaları sonucunda, bu hücrelerde plastisite kavramının ortaya çıkışı ile kök hücre biyolojisi ile ilgili hızlı ve önemli bilgilerde artış söz konusudur. Dejeneratif hastalıkların tedavisinde kök hücre ve rejeneratif tıp uygulamaları araştırma konuları içinde önemli bir yeri almaktadır. Doku mühendisliği ve biyomateryaller, hücresel tedaviler, suni organlar ve medikal cihazlar bu konudaki ilgi alanlarıdır