Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

2017-2018 eğitim-öğretim yılında açılan Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, "Türk Dili" ve "Türk Edebiyatı" olmak üzere iki ana bilim dalından meydana gelir. Türk Dili bilim dalı, "Eski Türk Dili", "Yeni Türk Dili", "Türk Lehçeleri"; Türk Edebiyatı bilim dalı da "Eski Türk Edebiyatı", "Yeni Türk Edebiyatı" ve "Halk Edebiyatı" olmak üzere üç ana bilim dalı açısından incelenir.
Bu programın akademik kadrosu; Dil Temasları, Terim Araştırmaları, Tehlikedeki Türk Dilleri, Türk-İran Dilbilimsel Ortak Yaşamı, Edebiyat Kuramları ve Eleştirisi, Kadın Çalışmaları, Tiyatro Tarihi, Çocuk Edebiyatı, Kültür Tarihi gibi Türkoloji'nin birçok farklı alanında uzmanlaşmış 1 profesör, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisinden oluşur.
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı 4 akademik yarı yıl boyunca devam eder.