Anasayfa  »  Ticari Bilimler Fakültesi »  Yönetim Bilişim Sistemleri Programı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nün amacı, örgütlere 21. yüzyılda iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri işletme ve yönetim alanlarındaki işlevlere ve sorunların çözümüne uygulanabilecek insan gücü yetiştirmektir.
Yönetim Bilişim Sistemler Bölümü, 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Öğrencilerimiz, en son teknoloji ile donanımlı bilgisayar laboratuarlarında bilişim teknolojisine hakim olarak işletmelerin bilgi iletişim sistemlerini etkin biçimde değerlendirmeyi öğrenmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz, işletmeyi fonksiyon, ekonomik ve hukuki çevre, örgüt teorisi ve davranış çerçevesi içinde bir sistem halinde algılayabilme, tanımlayabilme ve analiz edebilme bilgi ve beceri düzeyine ulaşmaktadırlar.
Bu bağlamda bilgisayar bilimlerine yönelik Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları, İnternet Bilgi Sistemleri, Programlama Dilleri, Bilişim Sistemleri, Veri Tabanları, Bilgisayar Donanımı, İletişimi ve Teknolojisi, Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Sistem Analizi, Web Tasarımı ve Web Programcılığı gibi dersler ile yönetim bilimleri alanına yönelik İşletme Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, Örgütsel Davranış, Örgüt Kuramı, Proje Yönetimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri gibi dersler de verilmektedir. Teorik derslerin yanı sıra fakültemiz misyonu doğrultusunda en az 30 iş gününden oluşan Yaz Stajı ile bir yarıyıl süresince en az 400 saatten oluşan İşbaşında Eğitim programları yer almaktadır.