Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu »  Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı

Genel Bilgi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans Programı fotoğraf ve kamera tekniği alanlarında çalışacak yeni teknolojilere ve güncel gelişmelere hakim teknik elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere kuramsal bilgilerin yanı sıra teknik ve pratik beceriler kazandırılması amacıyla temel fotoğraf bilgileri, fotoğraf işleme, başlıca fotoğraf dalları, kamera kullanımı ve kurgu konularıyla ilgili temel bilgileri öğrenecekleri ve uygulama yapabilecekleri dersler verilmektedir. Bu iki yıllık ön lisans programı fotoğrafçı ve kameramanlık mesleğine yönelik olarak bilgileri ve mesleği yapmaya yönelik hazırlıkları içermektedir. Programın 20 öğrencilik kontenjanının 2 tanesi burslu, 6 tanesi %75 indirimli, 10 tanesi % 50 indirimli, 2 tanesi ise ücretlidir. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri; aynı zamanda mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır. Programın öğretim dili Türkçedir.