Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Fizyoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Fizyoloji Anabilim Dalı eğitim - öğretim ve araştırma faaliyetlerini üç profesör, bir doçent, iki uzman ve bir biyolog ile sürdürmekte olup Tıp Fakültesi Dönem I-II-III, İngilizce Tıp Fakültesi Dönem I-II Fizyoloji eğitiminin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi Dönem I-II-III, İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi Dönem I-II ?e farklı düzeylerde ve alanlarına yönelik verilen Fizyoloji derslerini de yürütmektedir. Tıbbi Fizyoloji, insan yapısını oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin işlevlerini, bu işlevlerin yerine getirilme mekanizmalarını, neden-sonuç bağlantılarını, bu yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bunları bilimsel yöntemlerle yapılan deneylerin sonuçlarına dayanarak açıklamaya çalışır.