Anasayfa  »  Kazan Meslek Yüksekokulu

Genel Bilgi

VİZYONUMUZ

Ulusal ve uluslararası alanda akademik saygınlığa sahip, bilimsel ve teknolojik alt yapısını sürekli iyileştiren, iş dünyası ile verimli ve etkin işbirliği yapan, disiplinler arası yaklaşımı, sinerjiyi ve çok yönlülüğü benimseyen ve bu bilinçte bireyler yetiştirmeyi hedefleyen, lider ve öncü bir meslek yüksekokulu olmaktır.


MİSYONUMUZ

Kamu ve özel sektörle işbirliği içinde ve onların ihtiyacına cevap verebilecek, uygulama ve problem çözme becerisi gelişmiş, çağımızın dinamik koşullarına ve teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilecek, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, etik ve estetik değerlere sahip, insani değerlere ve çevreye saygılı, yenilikleri izleyebilen ve çalışacağı sektörün beklentilerine katkı sağlayabilecek nitelikli meslek elemanı yetiştirmek.

İlgili sektörle ortak ulusal ve uluslararası projeler üretmek, sosyal ve mesleki etkinlikler düzenleyerek halkı ve kuruluşları mesleki ve sosyal konularda bilinçlendirmek, toplumsal bilinci arttırmak, çevre ve topluma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vererek katkıda bulunmaktır.