Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Farmakoloji Ana Bilim Dalı

Genel Bilgi

Farmakoloji, Yunanca "Pharmacos" (ilaç) ve "logos" (bilim) sözcüklerinden türetilmiştir. "İlaç Bilimi" anlamını taşır. Dünya Sağlık Örgütü ilacı "fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları alanın yararı için değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılabilen madde" olarak tanımlar. Farmakoloji yeni ilaçların keşfi, klinik öncesi ve klinik denemelerle kullanıma uygun hale getirilmesi, kullanım sürecinde izlenmesi, yeni ve/veya kullanılmakta olan ilaçların istenen etkilerinin, istenmeyen yan tesirlerinin ve toksik etkilerinin mekanizmalarının aydınlatılması, ilaçları metabolize eden enzimler bakımından ırksal ve bireysel farklılıkların belirlenmesi, aynı etkin maddeyi taşıyan ilaçların biyoeşdeğer olup olmadıklarının araştırılması ile ilgilenir. İlaçların biyolojik sistemlerle etkileşmesini inceler, "İlaç vücuda ne yapar, vücut ilaca ne yapar" sorularının yanıtını arar. Böylece hastalıkların teşhisi, tedavisi ve profilaksisi için gereken en uygun ilacı saptar.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, 1999'da "Dahili Bilimler Bölümü" bünyesinde kurulmuştur.