Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Genel Bilgi

Halk Sağlığı Anabilim Dalında verilen eğitimlerin amacı, Türkiye'de çağdaş halk sağlığı uygulamalarının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, Türkiye'de gündemde olan sağlık sorunlarının araştırılması, tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması ile bu sorunlara tanı koyabilen ve çözüm önerileri getirebilen hekimler yetiştirmek anabilim dalımızın öne çıkanamaçları arasındadır.


GÖREVİMİZ

Görevimiz bilgilendirme, öğrenme, öğretme, araştırma, keşfetme, eğitim ve iletişim yoluyla toplum sağlığını geliştirmektir. Görevimizi gerçekleştirebilmeye yönelik araştırmalar ve yükseköğrenim yoluyla bilgi üretmek, kanıta dayalı bilgiyi toplum sağlığının iyileştirilmesi amacıyla topluma, tıp fakültesi öğrencilerine, diğer sağlıkla ilgili disiplin mensuplarına, karar vericilere, yöneticilere ve uygulayıcılara iletmek için çalışmalarda bulunmaktır.

AMAÇLARIMIZ

Öğrencilere, halk sağlığı bilim insanlarına, uygulayıcılarına, yöneticilerine ve liderlerine en üst düzeyde eğitim sağlamak,
Ülkemizin ve dünyanın sağlık düzeyinin iyileştirilmesine neden olan yaklaşımların, yeniliklerin, geliştirilmesini sağlamak,
Halk sağlığının ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak,
Sağlığın temel insan hakkı olduğu bilincini arttırmak ve sağlık bilgilerinin yayılmasını, uygulamalara yansımasını sağlamak amacıyla çeşitli disiplin ve sektörlerle kamu politikası tartışması yaratmaktır.
Halk sağlığı alanı doğası gereği birden çok disiplini ilgilendirmektedir. Epidemiyoloji ve biyoistatistik gibi ana niceliksel disiplinler temel sağlık sorunlarının toplumda görülen etkilerinin incelemektedir. Halk sağlığı, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla sağlıkla ilgili davranışların toplumsal etkilerini daha iyi anlamak ve kamuyu bilgilendirebilmek için özellikle de sosyal bilimleri yakından izlemek, bu alanda çalışanlarla yakın işbirliği yapmak durumundadır. Halk Sağlığı Anabilim Dalı olarak temel amacımız doğrultusunda; 'Kadın sağlığı, Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet, Üreme Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Adölesan ve Gençlerin Sağlığı, Yaşlı Sağlığı, Engellilerin Sorunları ve Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklar, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Kronik Hastalıklar, Çevre sağlığı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Ruh Sağlığı, Okul Sağlığı, Beslenme' konularında disiplinler arası işbirliği sağlayarak Türkiye'nin temel sorunlarının saptanması, doğrultusunda çalışmalar yürütmek ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması yönünde gerekli savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.


Akademik kadroda 3 profesör, 2 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır