Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Ana Bilim Dalı

Genel Bilgi

Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen; araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen; toplumun değişik kesimleri ile etkin iletişim kurabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı uzman hemşireler yetiştirmektir.
Hedefleri:
1.Bilgi: Seçtikleri konu alanına ilişkin bilgilerini geliştirebilmesi
2.Beceri:
a. Seçtikleri konu alanına ilişkin becerilerini geliştirebilmesi
b. Hemşirelik hizmetlerinde bilimsel yöntem kullanabilmesi
c. Öğretim ve uygulamayla ilgili ilke ve yöntemlerini çalışma alanlarına aktarabilmesi
d. Bilimsel araştırmalara ilişkin bilgilerini uygulamaya koyabilmesi
e. Çalıştıkları alanda eğitim programlarının sorumluluğunu yürütebilmesi
3.Tutum: Toplumun değişen sağlık sorunlarının çözümüne yönelik yeni sağlık politikaları oluşturulmasında etkili olabilmesi