Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı çalışmalarına 25 Temmuz 1994'te Ankara Hastanesi'nde başlamıştır. Başkent Üniversitesi yönetiminin açık desteği ile klinik kısa sürede gelişmiş ve buna paralel olarak da ilk aylardan itibaren giderek artan sayıda hastaya en ileri yöntemlerle sağlık hizmeti verilmiştir.

Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu'nun Anabilim Dalı Başkanı olarak görev aldığı bölüm bünyesinde 4'ü profesör, 11'i doçent, 7'si yardımcı doçent olmak üzere 26 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.KBB anabilim dalına bağlı odyoloji bölümünde Adana ve Konya Hastanesi'nde 1'er odyolog, Ankara Hastanesi'nde 4, Adana Hastanesi'nde 2, İzmir ve Alanya Hastaneleri'nde birer odyometrist çalışmaktadır.

Tüm hastanelerimizin KBB kliniklerinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, endonazal patolojilerin tanısında akustik rinometri, rinomanometri, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskobik otoskopi,
larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringoskopi kullanılmaktadır. İşitme konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji ve Nörootoloji
laboratuvarımızda odyometre impedansmetre, ABR, elektrokohleografi, otoakustik emisyon ve komputerize elektronistagmografi, videonistagmografi, VEMP üniteleri bulunmaktadır. Kliniğimiz ülkemizde benign paroksismal pozisyonel vertigo hastalarının rehabilite edildiği öncü kliniklerden biridir. Tüm rutin KBB ameliyatlarının yanısıra kohlear implantasyon, tüm nörootolojik cerrahiler, endoskopik sinüs cerrahisi, fasiyal (yüz) plastik cerrahisi, lazer cerrahisi, radyocerrahi, baş boyun tümörleri cerrahisi, endolaringeal mikroşirürji ve ses cerrahisi gibi ileri cerrahi işlemler başarıyla uygulanmaktadır. Klinik araştırmalara ek olarak çeşitli konulardaki deneysel çalışmalar üniversitemiz bünyesindeki deney hayvanları laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Kliniğimiz ulusal ve uluslararası kongre ve toplantılara yoğun olarak katılarak son gelişmeleri yakından takip etmekte ve birikimlerini bu toplantılarda ve ulusal ve uluslararası dergilerde hekimlerle paylaşmaktadır.

Anabilim Dalımızda Sağlık Bilimleri Enstitümüz bünyesinde "ODYOLOJİ-KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI" ile "ODYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI" da yürütülmektedir.