Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Spor Bilimleri Ana Bilim Dalı

Genel Bilgi


Spor Bilimleri Bölümü Egzersiz ve Sportif Performans yüksek lisans programı 3 farklı uzmanlık alanı sunmaktadır. Bu uzmanlık alanları: 1) Sağlık, Hareket ve Fiziksel Uygunluk, 2) Egzersiz ve Spor Psikolojisi ve 3) Rekreasyondur. Bu doğrultuda Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans programı, var olan bilgiyi alana uygulayabilecek, alandaki diğer uzmanlarla iyi iletişim kurup işbirliği yapabilecek, son eğilimleri takip ederek yeni projeler üretebilecek, mevcut bilgileri yorumlayabilecek, lisans ve lisansüstü programlarda görev alabilecek nitelikli ve araştırmacı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program ile öğrencilerin, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması ile ülkemizde ve dünyada mevcut veya olası spor bilimleri sorunlarını tartışabilen, uygun çözüm önerisinde bulunabilen bireylerin yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Egzersiz ve Sportif Performans Yüksek Lisans Programında öğrenciler üniversitenin ve bölümün laboratuar imkanları ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanları dahilinde ve Türkiye'deki diğer Üniversitelerde yer almayan bu temel alanda bilim uzmanı derecesine ulaşabilir.

Spor Bilimleri anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünsal Sığrı'dır.