Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

Genel Bilgi

DNA'nın yapısal ve işlevsel özelliğinin anlaşılması, Rekombinant DNA Teknolojisinin gelişmesi ve DNA'nın tıbbi tanıda kullanılabilirliğinin anlaşılması sağlık alanında yaşanan biyoteknolojik devrimin önemli bileşenleridir. Bu devrimin bir yansıması olarak kabul edilen 'İnsan Genom Projesi'nin sonuçları doğrultusunda, sağlık ve hastalık koşullarında organizmaların fonksiyonlarının incelenmesi günümüz tıbbına "moleküler perspektif" anlayışını getirmiştir. Geçmişte DNA'da meydana gelen değişimler (mutasyonların) sadece hastalıklarla ilişkilendirilmişken bugün, tedavi amacıyla kullanılan ilaçlara verilen kişisel cevap yada besin maddelerinin DNA ile olan etkileşimleri gibi oldukça sofistike konularda çalışmalar yapılmaktadır. Modern tıptaki bu yeni yaklaşım; insan sağlığı alanında, temel hücresel ve moleküler kavramlar ile biyoloji ve hastalıklar arasında köprü kuran bir multidisipliner bir anabilim dalı gereksinimini doğurmuştur. Tıbbi Biyoloji AD 26 Nisan 2002 tarihinde YÖK kanunu çerçevesinde kurulmuş olup bu tarihten günümüze faaliyetlerini sürdürmektedir.