Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 2001 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesinin Bahçeli yerleşkesinde Dişhekimliği Fakültesi binasında bulunmaktadır. Anabilim Dalında 2013 yılı itibariyle 2 Profesör, 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi tam-gün çalışmaktadır. İlk dört dönemde kadrolu öğretim elemanları dışında ücretli öğretim üyeleri de görevlendirilmektedir. Bölümle ilgili kararlar bölümün bütün öğretim üyelerinin oluşturduğu Anabilim Dalı Kurulu tarafından alınır. Anabilim Dalı bir başkan ve bir yardımcı tarafından yönetilir.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 2006-2007 eğitim-öğretim yılında diş hekimliği fakültesinin lisans düzeyinde eğitime başlamasıyla beraber klinik ve postdoktora çalışmaları yanında lisans eğitiminde de yer almaya başlamıştır. Anabilim Dalımzda öğretim dili Türkçe olmakla birlikte yabancı dil (İngilizce) barajdır. Anabilim Dalında literatür dersi İngilizce olarak yürütülmektedir.