Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Görsel İletişim Tasarımı Programı

Genel Bilgi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde; Marka iletişimi ve tasarımı, 3 boyutlu modelleme, yeni baskı teknikleri, video post prodüksiyon, deneyim tasarımı, ambalaj tasarımı, bilgilendirme tasarımı, yeni medyada reklamcılık, film tasarımı, fotoğraf, görsel iletişimde ses, internet çağında içerik tasarımı, tasarımda renk ve kültür gibi çok yönlü ve güncel müfredat ile uygulama ağırlıklı ve proje tabanlı eğitim yöntemi uygulanmaktadır.
Yeni ve geleneksel iletişim ortamları için her türlü tasarım sorununu yaratıcı biçimde çözebilen, iletişim stratejileri geliştirip ilgili süreci yönetebilen, görsel iletişim kuram ve yöntemleri ile uygulama becerilerini kazanmış ve bu alanda eksikliği hissedilen nitelikli görsel iletişim tasarımcıların yetiştirilmesi bölümün ana hedefidir.