Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Anatomi ve Klinik Anatomi Doktora Programı

Genel BilgiAnatomi Anabilim Dalı eğitim - öğretim ve araştırma faaliyetlerini bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent ve bir öğretim görevlisi ile sürdürmekte olup Tıp Fakültesi Dönem I ve II anatomi eğitiminin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi Dönem I ve II, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme - Diyetetik ve Hemşirelik bölümleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na farklı düzeylerde ve alanlarına yönelik verilen anatomi derslerini de yürütmektedir.

Anatomi Yüksek Lisans Programının temel amacı sağlıklı insan bedeninin morfolojik yapısının sistem bazında aktarılması, vücut boşlukların tanımlanması, organların yapılarının, bedendeki konumlarının, vücut yüzeyindeki izdüşümlerinin, birbirleriyle olan komşuluk ilişkilerinin, damarlanmaları ve inervasyonlarının işlevsel bazda irdelenmesi, sağlık alanında gerçekleştirilen rutin uygulamalar açısından önem taşımakta olan referans noktalarının tanımlanması, gözlenen varyasyonların tanımlanması, çeşitli lezyonların anatomik temelde değerlendirilmesi, teorik bilgilerin uygulamalarla bütünleştirilmesidir. Yüksek lisans eğitiminin sonunda öğrencilerin ayrıca edindikleri bilgileri temel alarak projeler geliştirme yetisine sahip olmaları, bunun yanı sıra bilgileriniz özellikle pratik düzeyde aktarabilmeleri amaçlanmaktadır.