Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sanat Tarihi ve Müzecilik Ana Bilim Dalı

Genel Bilgi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK PROGRAMI sekiz yarıyıllık bir programdır. Öğrenciler programdan toplam 164 AKTS kredisi ile mezun olurlar, 120 AKTS kredisi bölüm derslerinden olup, 36 İngilizce, 4 Türk Dili, 4 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi derslerinden oluşur.

SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK PROGRAMI'nın amacı ; Türkiye'de Sanat Tarihi alanında uzman Sanat Tarihi bilimini çağdaş sanat, tasarım ve teknoloji konularıyla birleştirebilen, müzecilik, sergileme ve konservasyon konularında bilgili, teori ve uygulamaları ortak kullanabilen, geçmişte ve günümüzdeki kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi konularında duyarlı ve etik bilince sahip araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmektir.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan ilk Sanat Tarihi ve Müzecilik Bölümü olmasının olumlu yanları; bilgi alanı sanat olan bir dalın öğrencisine birinci elden o alanın oluşum süresini gösterme olanağı, çağdaş sanat ve tasarım alanında malzemeye yönelik bilgi edinme, görsel belgeleme teknikleri ve yöntemlerini teknolojik olarak takip edebilme, çağdaş sanat ve tasarım tarihi alanlarına yönelecek yeni kuşak sanat tarihçileri ve müzeciler yetiştirme ve bu kapsamda Türkiye'de eksik olan çağdaş sanat ve tasarım alanlarının araştırmasında ve belgelenmesinde öncü olacak insan gücünü sağlama, Sanat Tarihi eğitiminin eksiği olan Müzecilik ve sergileme alanlarındaki yetersizliği dolduran eğitimiyle, uygulama alanlarında Fakültenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarımı bölümlerinden beslenen zengin eğitim olanağı sunmaktır.
Bölümden mezun olanlar Sanat Tarihi ve Müzecilik programını bitirmiş olurlar. Mezunlar, akademik alanda, özel ve kamu kuruluşlarında sanat tarihçisi ve müze araştırmacısı olarak ya da aynı alanlarda danışmanlık yaparak faaliyet gösterebileceği gibi serbest çalışma olanağına da sahip olabilecektir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yasasında Temmuz 2005 yılında yapılan değişiklikler ile müzeler, kültür varlıkları, kazı ve araştırma ile bunların yönetimi ve kullanımı konusunda özel sektöre tanınan katılım payı artmıştır. Vilayetlerde Özel İl İdarilerinde kurulması yeni yasa ile öngörülen kurullarda da sanat tarihçisi atama zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle, kamu kuruluşları, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel bürolar vb. bu yasadan yararlanmak için sanat tarihçi uzmanı bulundurmak zorundadırlar. Ayrıca Türkiye'de gelişmekte olan özel müzecilik, çağdaş sanat müzeleri, kent müzeleri, sergi tasarımı ve kuratörlük gibi alanlarda da eleman ihtiyacı artmaktadır. Multi medya teknolojileri sanal ortamda müze, sergi ve sanatsal eğitim programlarının hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda da yeni teknolojileri kullanabilen sanat tarihi ve müzecilik eğitimi alanlarına talep giderek artacaktır.
Sanat Tarihi ve Müzecilik eğitiminde staj yapmak gerekmektedir. Bu stajlar üçüncü yarıyıldan sonra ve yedinci yarıyıldan önce toplam 40 iş günü olmak üzere; ilgili kamu kurumları, müze, galeri, kazı alanı, restorasyon projeleri, medya, vb. alanlarda yapılabilir. Staj iki ayrı dönemde 20'şer iş günü olarak yapılır.