Anasayfa  »  Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu »  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Genel Bilgi

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Amacımız; tanı ve tedavi amaçlı yüksek teknolojiye sahip görüntüleme sistemlerini kullanabilen ve aldığı bilgiyi yorumlayabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.
Bu programdan mezun olarak ön lisans diploması ve radyoloji teknikeri ünvanı alan bireyler ülkemizde Devlet ve Üniversite hastaneleri ve özel merkezlerde; Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi bölümlerinde görev alabilirler.

Programa her yıl 40 öğrenci alınmaktadır. Programda öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler ilgili meslek liseleri mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ile seçilmektedir. Programın 40 öğrencilik kontenjanının, 4 tanesi tam burslu,(2 si sağlık lisesi çıkışlı, 2 si normal lise çıkışlı olmak üzere) , 10 tanesi %50 burslu, 24 tanesi de %25 bursludur. Öğrencilerin zorunlu olan her dersi almaları ve geçmeleri; aynı zamanda mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları gerekmektedir. Bunun yanında mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.