Anasayfa  »  Eğitim Fakültesi »  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Genel Bilgi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü yaklaşık 90 öğrencisi ile çalışmalarını sürdürmektedir.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanı, son yıllarda çok popüler olan ve teknolojik gelişmelere paralel olarak pek çok iş alanında insan gücüne ihtiyaç duyan bir alandır. Eğitimde insan gücü profilinin değiştiğini, gerek yöntem ve kuramların uygulanmasında, gerekse kuramların pratiğe dökülmesinde farklı donanımlara sahip bireylerin yetiştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu konuda hem dünya çapında, hem de ülkemizde eğitimin etkililiğini arttırmak ve öğretim teknolojilerini eğitim süreçleri ile bütünleştirmek amacıyla kapsamlı araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. Öğretim teknolojilerinin etkili kullanımı konusunda değişik alanlarda varolan uygulamaları analiz edebilecek, farklı alanlarla ilişkilendirerek disiplinler arası çalışmalar yürütecek, mevcut uygulamaları üst düzeylere taşıyacak ve dünyada bu konuda yapılan çalışmaları özümseyerek ülkemize uygun modeller ve çözümler geliştirebilecek bilim insanları yetiştirmek gerekmektedir.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde öğrenci merkezli bir yaklaşımla birlikte eğitim öğretim sürecinde bilişsel ve yapılandırmacı method ve tekniklere ağırlık verilmektedir. Öğrencilerin tüm derslerde araştırma yapma, bilgi toplama, bilgiyi organize etme, sorgulama, analiz ve yorum becerilerini geliştirmeleri temel alınırken, değerlendirme yöntemleri olarak projeler, raporlar, ara ve final sınavları, proje tabanlı ödevler kullanılmaktadır.
Bölüm mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda veya özel kurumlarda bilgisayar öğretmenliği yapabilirler. Eğitim alanına bilişim hizmetleri sunan devlet kurumlarında ve özel kurumlarda öğretim teknoloğu olabilirler.