Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Fizyoloji Doktora Programı

Genel Bilgi

Fizyoloji Anabilim Dalı eğitim - öğretim ve araştırma faaliyetlerini üç profesör, bir doçent, iki uzman ve bir biyolog ile sürdürmekte olup Tıp Fakültesi Dönem I-II-III, İngilizce Tıp Fakültesi Dönem I-II-III Fizyoloji eğitiminin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi Dönem I-II-III, İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi Dönem I-II-III'e farklı düzeylerde ve alanlarına yönelik verilen Fizyoloji derslerini de yürütmektedir.
Tıbbi Fizyoloji, insan yapısını oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin işlevlerini, bu işlevlerin yerine getirilme mekanizmalarını, neden-sonuç bağlantılarını, bu yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bunları bilimsel yöntemlerle yapılan deneylerin sonuçlarına dayanarak açıklamaya çalışır. Bu amaçla, Fizyoloji Doktora Programımız akademik hayata başlayacak öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile inceleyerek yorum ve değerlendirme yapma ve yeni bilimsel verilere ulaşmak için gerekli araştırmaları yapabilme yeteneği kazandıracaktır. Bu programla; özgün bilimsel araştırma yapabilen, Fizyoloji alanında teorik ve pratik anlamda çözüm üretebilen ve/veya istihdam edildiği alanda profesyonel bir yaklaşım ve özgüvenle mesleğini icra edebilen nitelikte öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Öğretim elemanı adaylarına, akademik alana geçebilmeleri konusunda gerekli olanakların sunulmasıyla özgün araştırmaların yapılması sağlanacaktır. Böylece, sağlık kurumlarına ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çağdaş ve evrensel değerler ışığında Fizyoloji konusunda profesyonel düzeye ulaşmış, sağlık sektörüne yenilik getirebilecek, bilimsel anlamda kendisini geliştiren ve bilime katkıda bulunacak, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş doktora eğitimi vererek personel yetiştirmeyi amaçlamaktayız.