Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Tıbbi Fizyoloji, insan yapısını oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin işlevlerini, bu işlevlerin yerine getirilme mekanizmalarını, neden-sonuç bağlatılarını, bu yapıların birbirleriyle ve dış dünya ile olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu amaçla, Fizyoloji Yüksek Lisans Programımız akademik hayata başlayacak öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile inceleyerek yorum ve değerlendirme yapma ve yeni bilimsel verilere ulaşmak için gerekli araştırmaları yapabilme yeteneği kazandıracaktır. Bu programla; çağdaş ve evrensel değerler ışığında Fizyoloji konusunda profesyonel düzeye ulaşmış, sağlık sektörüne yenilik getirebilecek, bilimsel anlamda kendisini geliştiren ve bilime katkıda bulunacak, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş yüksek lisans eğitimi vererek personel yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, hem özgün bilimsel araştırma yapabilecek, Fizyoloji alanında teorik ve pratik anlamda çözüm üretebilecek ve/veya istihdam edildiği alanda profesyonel bir yaklaşım ve özgüvenle mesleğini icra edecek nitelikte öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması, ilgili öğretim elemanlarına, akademik alana geçebilmeleri konusunda gerekli olanakların sunulması,yapılacak özgün araştırmalarla sağlık kurumlarına ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel katkı sağlanması hedeflenmektedir.