Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Spor Bilimleri Programı

Genel Bilgi

Spor Bilimleri Bölümü, Başkent Üniversitesinin Bağlıca yerleşkesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi?nde yer almaktadır. Bölümümüzde alanlarında uzman 1 Profesör, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır.

Spor Bilimleri Bölümü turizmde rekreasyon, rekreatif spor yöneticiliği, spor animatörlüğü, sağlık bilgileri ile yoğunlaştırılmış spor bilimleri, fiziksel uygunluk (fitness) uzmanlığı, liderliği ve ikincil olarak ise antrenörlüğe yönelik lisans eğitimi vermektedir.

Fiziksel aktivitenin, egzersizin ve sporun bilimsel temelleri ile ilgili detaylı bilgilerin öğrencilere aktarıldığı Spor Bilimleri Lisans programı sporun biyolojik ve tıbbi konularından oluşan sağlık bilimleri, sporun psiko-sosyal yönünü ele alan davranış bilimleri, sporun uygulamalı yönlerini ele alan spor dalları, spor eğitimini irdeleyen eğitim bilimleri ve sporun yönetsel ve organizasyon yanını ele alan yönetim bilimleri derslerini içermektedir.

Sporun ve fiziksel aktivitenin bilimsel temellerini oluşturmayı amaçlayan derslerin yanı sıra, uygulamaya yönelik öğrencilerin turizmde rekreasyon, rekreatif spor yöneticiliği ve antrenörlük alanlarında uzmanlaşmasını sağlayan dersler de lisans programında yer almaktadır.

Spor Bilimleri lisans programını tamamlayan bireyler, turizm sektöründe rekreatif etkinlik yöneticisi, spor ve sağlık kulüplerinde fitnes uzmanı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda, üniversitelerde spor uzmanı, gençlik kamplarında liderlik ve antrenörlük gibi görevleri üstlenebilmektedirler.