Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Hemşirelik Programı

Genel Bilgi

Bölümümüz sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hasta bireylere profesyonel düzeyde kaliteli bir bakım verilmesini sağlayacak; insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, mesleki etik standartları benimseyen, liderlik rolü üstlenebilecek, ekip çalışmasına inanan, kendi kendine ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, eleştirel düşünebilen, otonomisi olan, mesleki yeterliliğe ve sorumluluk bilincine sahip, toplumsal sorumluluğu üstlenmeye hazır ve toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek hemşirelerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Bölümümüz, 1994 yılında Başkent Üniversitesi bünyesinde Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi yapısı altında Hemşirelik Bölümü olarak yerini almıştır. 2006 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2015 yılında doktora programı açılmış ve bölümümüzün adı Hemşirelik Bölümü olarak değişmiştir.Bölümümüzün lisans düzeyindeki eğitim programı, dört yıllık teorik ve uygulamalı bir eğitimi kapsamaktadır. Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte bazı derslerde yabancı dilde (İngilizce) kaynaklar kullanılmaktadır. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz "Hemşirelikte Lisans Diploması" alarak "hemşire" unvanını kazanırlar.

Bölümde 2019 yılı itibariyle 5 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi tam-gün çalışmaktadır. Bölümle ilgili kararlar bölümün bütün öğretim üyelerinin oluşturduğu Bölüm Kurulu tarafından alınır. Bölüm bir başkan ve bir yardımcı tarafından yönetilir.