Anasayfa  »  Eğitim Fakültesi »  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı (%30 İngilizce)

Genel Bilgi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı'nın (RPD) amacı; bilimsel yeterliliğin yanında, ülkesinin başta eğitim sorunları olmak üzere önemli toplumsal sorunlarına karşı duyarlı, çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek "psikolojik danışmanlar" yetiştirmektir. Program, bu danışmanların kendisini sürekli geliştiren, yaşamda saygıyı ve duyarlılığı merkeze alan, evrensel ilkelere ve meslek etiğine bağlı, örnek olma sorumluluğunu taşıyacak bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Alan bilgisi, öğretmenlik formasyon bilgisi ve genel kültür dersleri birlikte verilmektedir. Genel kültür dersleri arasında olan bilgisayar okur-yazarlığı (BTU) ve güzel sanatlar alanından (GSB) birer ders-kredisiz-zorunlu olarak, öncelikli olarak hazırlık döneminde ya da mezun olana dek herhangi bir dönemde tamamlanabilmektir. Son iki yıl içinde verilen alan dersleri öğrencilerin uzmanlıkları açısından çok önemlidir. RPD mezunları ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde, kreş ve yuvalarda, yetiştirme yurtlarında, Adalet Bakanlığı'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, öğrenci yurtlarında, özel eğitim merkezlerinde ve işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikolojik danışman ve / veya rehber öğretmen olarak görev alabilmektedirler.