Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

Genel Bilgi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, insanın günlük yaşantısı kadar, hemen tüm meslek ve çalışma alanlarında "olmazsa olmaz" nitelikte bulunan araç, gereç ve uygulama alanlarını doğuran, bu yüzden de insan ve toplum yaşamını en derinden etkileyen meslek dalıdır. Öte yandan, teknoloji alanındaki en çarpıcı ve en sık karşılaşılan yeniliklerin elektronik alanında olduğunu söylemek de hatalı olmayacaktır. Bu nitelikler, elektrik-elektronik alanını, ileri düzeyde araştırma-geliştirme çalışmalarına en çok gereksinim duyulan ve açık olan alan haline getirmiştir. Bu açığı kapamada katkı sağlamak ve gerekli akademik çalışmaları yapmak üzere yaşama geçirilen Anabilim Dalımız, Mühendislik Fakültesinin en eski bölümü olan Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün, Fen Bilimleri Enstitüsü içerisindeki uzantısı konumundadır.

Doktora programı (Yüksek Lisansa dayalı); haberleşme sistemleri, sinyal ve görüntü işleme, denetim sistemleri, bilgisayarlar ve sayısal sistemler, güç elektroniği, mikroelektronik gibi alt uzmanlık alanlarında araştırma, geliştirme, tasarım, yayın ve uygulama çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. Söz konusu çalışmaların evrensel standartlarda olması ve elektrik-elektronik alanındaki yeniliklere doğrudan katkı sağlayabilecek insan kaynaklarının yetiştirilmesi, üzerinde özenle durduğumuz önceliklerimizi belirlemektedir. Doktora programında hedefimiz, öğrencilerin bağımsız bilimsel çalışmalar yapma, bir konuyu derinlemesine nasıl araştıracağına karar verme ve akademik bir görüş oluşturma konularında yeterli duruma gelmelerini sağlamaktır.